Seneste nyt  

Featured filmNuværende projekter  

 • Krop og bevægelse
  Krop og bevægelse

  Vi har i samarbejde med Idrætsinstituttet på Københavns Universitet igangsat en række pilotprojekter mhp. at styrke elevernes trivsel samt det sociale læringsmiljø. Studerende fra instituttet forestår bevægelsesundervisning en gang om ugen, hvor eleverne arbejder med...

  Skill-lab
  Skill-lab

  På skolen har vi både demorum, demostuer og en skill-lejlighed. Her kan vores elever øve sig i de praksisnære metoder under opsyn af undervisere. De er derved godt rustede til deres professionelle fremtid, og kun...

  Den Sproglige Dimension – Gråzonesprog
  Den Sproglige Dimension – Gråzonesprog

  Projektet “Den sproglige dimension” fokuserer på, at alle elever skal tilbydes de bedst mulige betingelser for deres videre uddannelse. Nogle faglærere kan bruge et indforstået sprog i forbindelse med deres undervisning – både i fagudtryk og...

  Volontørerne
  Volontørerne

  Hvert år har skolen tilknyttet flere faste volontører, som arbejder frivilligt med at sikre dele af det sociale miljø. Volontørerne hjælper til med morgensang, i undervisningsmiljøet og med en lang række projekter, fx filmklub og...